Ansøgning om tilskud fra Taars-Fonden.

Ansøgning skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem, evt. via emailadressen: mail@taars-fonden.dk

Der kan søges om tilskud til projekter og aktiviteter primært inden for det tidligere Taars Elforsynings forsyningsområde og secundært i nærområderne.

Ansøgning skal indeholde udførlig beskrivelse af projekt eller arrangement, herunder det samlede projektbeløb. Der ydes ikke støtte til drift af aktivitet eller vedligehold af materiel og hermed ikke støtte til nyanskaffelse af nedslidt materiel.                                                                                

Det skal fremgå af ansøgning, hvem der er kontaktperson for den pågældende forening/institution, med angivelse af adresse, tlf.nr., evt. emailadresse.

Tilskud ydes alene til foreninger, klubber og institutioner og ikke til enkeltpersoner og erhvervsdrivende.

Tilskud skal komme en så bred kreds som muligt til gode i det tidligere forsyningsområde og skal medvirke til at fastholde, forny eller udbygge initiativer og aktiviteter.

For at kunne opnå tilskud, skal der i hvert enkelt projekt præsteres en ikke uvæsentlig egenfinansiering efter princippet noget for noget. 

Der er derfor ingen, hverken øvre eller nedre grænse for tilskuddets størrelse, som vil kunne variere fra projekt til projekt.

Størrelsen af tilskud afgøres af fondsbestyrelsen. Der skal altid præsteres en egenfinansiering.

Såfremt ansøger er momsregistreret skal dette fremgå af ansøgning, idet tilskud udmåles i forhold til projektbeløb excl. moms.

Projekter skal gennemføres inden for en tidsfrist på 2 år fra bevilling af støtte.                                                                                                                  

Udbetaling af tilskud kan ske efter projektets gennemførelse og ved fremsendelse af fakturakopier. Der kan i helt særlige tilfælde foretages a`conto udbetaling af bevilget støtte.

Fondsbestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage eftersyn af det gennemførte projekt forud for udbetaling af tilskud til bankkonto.

Ansøgning kan indgives hele året, men behandling af ansøgninger sker alene ved fondens årlige møde i sidste halvdel af maj.

Ansøgningsfrist til maj mødet er den 29. April 2022

Fondens midler skal i henhold til vedtægterne uddeles inden for en 10 årig periode. Der kan i 2015 uddeles op til kr. 1.025.000 og herefter i de tre følgende år  kr. 2.000.000. I de resterende år af perioden kan der uddeles op til kr. 85.000 indtil slutåret 2025.


 


spacer NEWWWEB CMS spacer