Lidt historie

Efter i 101 år at have fungeret som områdets elforsyningsselskab, valgte bestyrelsen for moderselskabet Taars Elenergi A.m.b.A. at indstille til generalforsamlingen, at sælge datterselskaberne Taars Elforsyning A/S og Taars Elnet A/S til Nord Energi, Hjørring.

Beslutningen blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. april 2014 og endeligt

bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling d. 14. maj 2014.

Salgssummen for begge datterselskaber til Nord Energi blev aftalt til 7,4 mio. kr.

Bestyrelsen havde også indstillet til generalforsamlingen, at moderselskabet Taars Elenergi A.m.b.A.

skulle træde i frivillig likvidation og efterfølgende omdannes til en ikke erhvervsdrivende fond,

hvis midler skulle anvendes til projekter og aktiviteter i det hidtidige forsyningsområde til gavn for så

bred en kreds af borgere, som muligt.

Den valgte bestyrelse i moderselskabet blev på generalforsamlingen valgt til at udgøre likvidationsudvalget

sammen med advokat Erik Bo Sørensen.

Ved ophør af den frivillige likvidation og hermed overdragelse af midlerne til den nystiftede Taars-Fonden,

fortsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer fra elforsyningen sammen med yderligere 3 forbrugere fra forsyningsområdet som fondsbestyrelse og advokat Erik Bo Sørensen udtræder af udvalget.

En ikke erhvervsdrivende fond skal godkendes af Civilstyrelsen og denne godkendelse forelå d. 2. juni 2015.

Når godkendelsen foreligger, vil fondsbestyrelsen kunne begynde sit aktive virke og behandle ansøgninger om uddeling af fondsmidlerne, der uddeles over en 10 årig periode.

De årlige uddelinger vil kunne udgøre et beløb i størrelsesorden kr. 2.100.000 i 2016-2017-2018.

I 2015 kan uddeles kr. 1.025.000 og i de sidste 6 år af perioden alene kr. 50.000.


Se stiftelsesdokument

spacer NEWWWEB CMS spacer