Støttetilsagn

Når fonden tildeler en ansøgning et tilsagn om støtte, er det gældende i 2 år fra tilsagnet er givet, dvs. at et støttetilsagn der er givet i 1. halvår udløber 2 år senere den 30. juni og et støttetilsagn der er givet i 2. halvår udløber 2 år senere den 31. december, der er mulighed for at søge om 6 måneders yderligere frist, en sådan ansøgning skal være Fonden i hænde senest 30 dage før tilsagnet udløber, og en ansøgningen om fristforlængelse skal være begrundet.

2015

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmøde d. 17. september 2015:

Taars Borgerforening til anskaffelse af pavillon.

Bålhøj Centrets Venner til anskaffelse af festtelt og anlæg af befæstet plads hertil.

Lokalhistorisk Forening til anskaffelse af PC-udstyr.

FDF Taars til etablering af flisebelagt plads ved Barholt hytten.

Taars Forsamlingshus til opsætning af varmepumpe og indkøb af køleskab.

TUI fodbold til anskaffelse af boldvogne.

Taars Hallen til nyt loft og nye vinduer i svømmesalen.

Taars Hallen til ventilationsanlæg og radiatorer i multirum.

Taars Hallen til anskaffelse af udendørs motionsredskaber.

 

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 19. november 2015:

Taars Hallen til ventilationsanlæg og varmegenvinding i svømmesalen.

TUI gymnastik til anskaffelse af redskaber.

Taars Billardklub til opsætning af LED-belysning og anskaffelse af informationsskærme.

Taars Borgerforening til anskaffelse af mobilt højttaleranlæg.

TUI hovedforening til etablering af belysning på stianlæg ved stadion.Kulturcenter Vendsyssel til opsætning af digital Pylon/LED informationsskærm.

 

2016

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 25. maj 2016.

Bålhøj Centrets Venner vedr. ændring af projekt festtelt m.m. - bevilling uændret.

TUI gymnastik til opstart af krocket afdeling.

Taars Borgerforening/Hjørring Kommune til opsætning af effektbelysning i Bredgade.

Taars Hallen til nyanskaffelse af spinningcykler til motionscentret.

Bålhøj Centrets Venner til indkøb af 5 fladskærms TV til Bålhøj Centret.

TUI svømmeafdeling til nyanskaffelse af svømmeudstyr.

Taars Forsamlingshus til etablering af kloakseperering.

Taars Hallen til ombygning/nybygning af hallen til multihus.

Taars Vandværk/Hjørring Kommune til ændring af vandtårnet til aktivitetscenter/udsigtsplatform.   

 

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 21. november 2016.

Grundejerforeningen Damly til indkøb af skab til hjertestarter.

Taars Skole til 8. klassers besøg hos Energimuseet Tange Værket.

TUI fodbold til opsætning af ny måltavle på opvisningsbane ved Taars-Hallen.

TUI og Taars-Hallen til anskaffelse af kaffe/snack automat til cafeteriet.

TUI håndbold til etablering af nyt lydanlæg i Taars-Hallen.

TUI gymnastik til anskaffelse af trampolin med tilbehør..

 

 

2017

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 30. maj 2017. 

       TUI, borgerforening og Taarshallen. Støtte til et ungeområde. 

       Tårs menighedsråd. Støtte til kunst.  

       Borgerforeningen. Støtte til overdækning rutebilstationen. 

       TUI tennis. Støtte til overdækning.

       Bålhøj Centrets Venner. Støtte til parasoller. 

 

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 21. nov. 2017

 Lys i Tårs. Støtte til juleoptog. 

TUI : Støtte til nye tombolavogne - 

Borgerforeningen: Støtte til belægning ved byporte samt nye flagstænger. 

 

 

 2018

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 29. maj 2018

Bålhøjcentrets Venner. Køb af sangbøger.

FDF. Udekøkken og udetoilet. 

Tårs Borgerforening. Forskønnelse af Bredgade i Tårs.

TUI Gymnastik. Trampolin.

 

2019

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 28. maj 2019

Borgerforening og kunstgruppe ”Smag og kunst”. 

Borgerforening og skolebestyrelsen. Julelys i Tårs.

Tårs Jagtforening. Støtte til lerduekastere. 

Bålhøj Centrets Venner. Støtte til lydanlæg.

Borgerforeningen. Støtte til shelters. Bestyrelsen positiv ift.  ideen. Afventer evt. nyt projekt.


2020

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d. 26. maj 2020

Bålhøj Centrets Venner – støtte til drikkeglas og DVD-bokse.

Borgerforening og skolebestyrelsen. Lys i Tårs.

Folkedanserne - støtte til musikanlæg.

Tårs Skole - støtte til indkøb af ”Tow på toppi å Toes”.

Taarshallen  - støtte til handicaptoiletter og behandlerrrum.

FDF  - støtte til yderdør samt køkken. 

Borgerforeningen  - støtte til digitalt skilt


2021

Følgende blev bevilget støtte ved bestyrelsesmødet d 25. maj 2021

--        Hjørring Fotoklub med base på Tårs Skole. 

-          ”Lys i Tårs”.

-          Borgerforeningen. Shelters ved Boller sø. 

-          Tårs Billard. Scoretavle. 

-          TUI Gymnastik. Instruktøruddannelse. 

-          De blå mænd. 

-          Tennis afdelingen. El-tilslutning/tromle.


spacer NEWWWEB CMS spacer